j_Reduce

Categorie
CIRCULAIR

Reduce

Kan er bij de productie minder grondstoffen gebruikt worden dan in eerste instantie is bedacht? Kan bijvoorbeeld snijafval bij producten voorkomen of zoveel mogelijk verminderd worden? Een concreet voorbeeld is drukwerk. Is een formaat en oplage mogelijk dat geen snijafval oplevert? Uiteraard is er een eerdere stap. Is er sowieso wel drukwerk nodig of kan dit ook op andere manieren, zoals digitale mogelijkheden?

Voorbeelden van Reduce :