_Re-think

Categorie
CIRCULAIR

Dit heeft alles te maken met bewustzijn. Als er sprake is van een gebrek aan bewustzijn, kennis of gevoel van urgentie, dan zullen consumenten, overheden, bedrijven en (onderwijs)instellingen minder geneigd zijn er naar te handelen. Sociale innovatie is dan ook net zo belangrijk, of wellicht nog vele malen belangrijker, dan technische innovatie om een omslag naar een circulaire economie te realiseren. Sociale innovatie gaat over een andere manier van organiseren. In een circulaire economie is bijvoorbeeld samenwerking in de gehele keten nog vele malen belangrijker. Neem nieuwe business-modellen in een circulaire economie, zoals leaseconstructies, waardoor een directe en langdurige relatie ontstaat tussen producent en consument. Maar ook delen we dan wasmachines met buren, waardoor er mogelijk een vernieuwd nabuurschap ontstaat. Voor bedrijven is Rethink tevens het begin van circulair denken en doen: kijk met een nieuwe blik naar de héle bedrijfsvoering, het productieproces en het echte doel/behoefte die uw product of dienst levert. Daaruit volgt dan wellicht een andere manier van ontwerpen.

Voorbeelden van Rethinking